Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu na adrese www.streetago.com s módnym textilom, obuvou a doplnkami je spoločnosť BALTICOM s.r.o.,  adresa ul. Veterná 3168/4, 92101 Piešťany, SR,  ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 49276, IČO: 53799046 IČDPH:SK2121503329 (ďalej len predajca, "STREETAGO" alebo "Balticom") , tel. +421332020270., e-mail: support@streetago.sk (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

1.7. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
 vyberte množstvo a veľkosť tovaru, o ktorý máte záujem a kliknite na tlačidlo 'Kúpiť'. Pred potvrdením objednávky skontrolujte svoj nákupný košík- veľkosť, farbu, množstvo alebo produkt úplne odstráňte z košíka. Následne vyberte preferovaný spôsob platby a spôsob dodania objednávky.


2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou v mieste dodania tovaru ( Pokiaľ tak neurobíte, budete požiadaní na úhradu nákladov spojených s jej odoslaním.), alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, prostredníctvom platobnej brány, platobnou kartou.

Cena za doručenie jednej objednávky na dobierku je cenu zvoleného spôsobu doručenia  +  1,99 EUR príplatok za dobierku. Platba platobnou kartou u kuriéra nie je spoplatnená a je možná len pre doručenie do SR. 


2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!


2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.


2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.


2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu  vráti uhradenú sumu v plnej výške do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak. Alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …)

2.7. Nespájame viaceré objednávky do jednej kuriérskej zásielky. 1 objednávka = 1 kuriérska zásielka.

2.8. Objednávka na firmu- pri zadávaní objednávky pre spoločnosť, ktorá je platcom DPH v EÚ, Zákazník by mal poskytnúť takuto informáciu a v objednávkovom formulári vyplniť skutočné registračné údaje spoločnosti (Fakturačné údaje). Po overení údajov sa sadzba DPH v cene tovaru prepočita na 0%.

 

3. CENY
3.1 Predávajúci je platcom DPH.
3.2 Ceny za Tovar sú zverejnené na Webovej stránke v eurách vrátane DPH (zvyčajne 20% - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), ale nezahŕňajú náklady na doručenie, prípadne poplatok za dobierku. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3.3 Ceny a špeciálne, akciové ponuky sa môžu líšiť a spravidla môžu byť k dispozícii iba obmedzený čas (napr. počas trvania reklamnej kampane).

3.4 Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť spôsobom zvoleným v objednávke z  nasledovných možností: Platba prevodom na účet Predávajúceho- prostredníctvom platobnej brány, na dobierku, platobnou kartou.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku (hotovosť preberá od zákazníka prepravca) alebo prostredníctvom platobnej brány (platíte okamžite v procese objednávania). Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne: a) prevodným príkazom ON-LINE cez platobnu bránu - zo svojho účtu, b) platobnou kartou.

4.1.1 Platobné systémy (platobné brány):
a) platobným systémom GoPay
b) platobným systémom PayU 

c) platobným systémom COMGATE

4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe, po doručení tovaru.

4.4 Pri výbere platby na dobierku je účtovaný poplatok vo výške 1,99 EUR

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7-9 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14  prac. dní. V prípade nepredvídateľných okolností (vyššie moc) sa môže dodacia doba predĺžiť. O tom je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho mailom, alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení pripravenosti objednávky  na odoslanie a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) kuriérskou službou,

b) Slovenskou poštou

c) Z-BOX - samoobslužné výdajné miesto PACKETA


6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný,za prítomnosti prepravcu, skontrolovať tovar a jeho obal, bezprostredne pri jeho dodaní. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo jeho obalu pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť zľavu na tovar, poškodenie opraviť a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, prípadne postupovať iným zákonným spôsobom.
6.4 O odoslaní tovaru budete informovaný e-mailom. Ak vám tovar nebol doručený ani do 9 pracovných dní po našom e-maile, kontaktujte nás.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok pre spotrebiteľov odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu.


6.8 Spôsob dopravy a cena:

a) Doručenie na adresu – 3,50 EUR

b) Doručenie na odberné miesto Zásielkovne (Packety) – 2,5 EUR

c) Z-BOX  samoobslužné výdajné – 2,5 EUR

Cena za doručenie jednej objednávky na dobierku je cenu zvoleného spôsobu doručenia  +  1,99 EUR príplatok za dobierku. Platba platobnou kartou u kuriéra nie je spoplatnená a je možná len pre doručenie do SR. 

 

6.9 Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Po zaplatení sumy za doručenú objednávku bude na e-mailovú adresu odoslaný účtovný doklad-faktúra, ktorá je zároveň záručným listom.

6.10 Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky - poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode (bude účtovaný poplatok za dopravu podľa typu zákazníkom zvolenej dopravy).

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci má právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Používanie tovaru a jeho následné vrátenie Predávajúcemu nie je možné posudzovať ako odskúšanie. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý:

a) keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar; alebo

b) keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene); alebo

c) keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme posledný diel alebo kus (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov); alebo

d) keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme prvý dodaný tovar (ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia).


7.3 Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoškodený,

b) kompletný ,

c)so všetkým príslušenstvom, úplnou dokumentáciou a darčekmi (ak boli súčasťou dodávky),

d) vrátane priloženého dokladu o kúpe.


7.4 Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uplatniť u Predávajúceho v listinnej podobe prostredníctvom správne vyplneného a podpísaného formulára na odstúpenie od zmluvy

- zaslaného poštou na adresu Predávajúceho alebo

- zaslaného na e-mailovú adresu: support@streetago.sk

Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí formulár);

7.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle alebo odovzdá Predávajúcemu správne vyplnený a podpísaný vzorový formulár o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Správne vyplnený a podpísaný vzorový formulár o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované, minimálne:

- presnú špecifikáciu tovaru,

- dátum objednania,

- číslo objednávky (variabilný symbol)

- meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov,

- adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov,

- podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov.

- číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí

Kupujúci je povinný tovar zaslať späť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

BALTICOM, s.r.o.
Veterná 3168/4
92101 Piešťany


7.5 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný: a) prevziať tovar naspäť, b) vrátiť kupujúcemu v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.


7.6 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.7 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, Predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho náhradu škody. Pokiaľ kupujúci náhradu škody dobrovoľne neuhradí, Predávajúci je oprávnený podať voči kupujúcemu žalobu o náhradu takto vzniknutej škody na príslušný súd.

7.8 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy podľa § 575 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ako nemožnosť plnenia je možno posúdiť prípady ako napr. vypredanie zásob výrobcu, nedostupnosť tovaru výrobcu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote alebo cene určenej týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov a pod. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to spôsobom akým kupujúci cenu uhradil, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 2 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") tak, že pošle späť tovar  Predávajúcemu na adresu: Balticom s.r.o , ul. Veterná 3168/4, 92101 Piešťany,  spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho Predávajúcemu. Podobu formulára určí Predávajúci a jeho vzor umiestni na svojej internetovej stránke. (reklamacny formular na stahnute TU) . Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a). doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,

b). doručenie reklamovaného tovaru,

c). doručenie dokladu o kúpe.

Pokiaľ kupujúci zásielku doručuje poštou, Predávajúci odporúča zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.


8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.


8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.


8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho,

8.6 Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch telefonicky, alebo písomne (e-mail).

8.7 Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho kupujúcim nevzniká najmä:

a). nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu a príslušenstva tovaru,

b). uplynutím záručnej doby tovaru,

c). mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d). používaním tovaru v podmienkach v rozpore s návodom na použitie tovaru,

e). neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f). neodborným zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

g). bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

8.8 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a). odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d). vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e). písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,

f). odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.9 Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Kupujúci v takomto prípade obdrží doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar.

8.10 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.11 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu týmto spôsobom len ak mu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1  Predávajúci Balticom s.r.o. (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“) o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete Tu: 

10. Rozhodné právo, orgán dozoru a riešenie sporov 

10.1 Akékoľvek sťažnosti môžete podávať prostredníctvom kontaktného formulára alebo adresovať príslušným štátnym orgánom. Dozor nad poskytovaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava1

http://www.soi.sk

10.2  Akýkoľvek spor medzi nami a spotrebiteľom z akékoľvek krajiny Európskej únie vyplývajúci zo Zmluvy, ktorý sme nedokázali spoločne vyriešiť, môže byt riešený mimosúdne prostredníctvom orgánu príslušného pre alternatívne riešenie sporov alebo prostredníctvom alternatívneho riešenie sporov online.

Príslušný orgán pre alternatívne riešenie sporov medzi Podnikateľmi a Spotrebiteľmi je Slovenská obchodná inšpekcia:

Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

https://www.soi.sk

10.3 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecných záväzných právnych predpisov.

 

11. Záverečné informácie

11.1 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu alebo jeho obchodným Partnerom. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho. 
11.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

11.3 Pri používaní Webových stránok www.streetago.sk akceptujete, že komunikácia s nami bude prevažne elektronická.

11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto OP je splnená zverejnením na Webových stránkach predávajúceho.Dátum poslednej aktualizácie: 29.5.2021.

Viac než 30 000 produktov
Kvalitné produkty a materiály
Doprava zdarma nad 59 €
Perfektné ceny!
Bezproblémové vrátenie tovaru
Česko
cz
Slovensko
sk